P1020126P1020126
P1020126

Svenska Magnetfabriken, Västerås


Nybyggnad av kontors- och industrilokal

Beställare: Magnus Finans och Förvaltning